Jeg rådgiver i erhvervsmæssige sager inden for miljøområdet, f.eks. om

-          Miljøbeskyttelse 

-          Vandsektorlovgivning

-          Naturbeskyttelse

-          Planlovgivning

-          Forurenet jord
 

40 års erfaring med miljøsager, fordelt på:

-          20 år fra Miljøministeriet, senest som chef for Miljøstyrelsens                                                  Tilsyns- og Lovkontor

-          20 år i advokatbranchen med store rådgivningssager og                                                        mange retssager på alle niveauer

 
Publikationer

-          Lærebogen ”Miljøret”, 7. udgave, 2011

-          Kommentar til spildevandsbetalingsloven, 2010

-          En række artikler, bl.a. i Tidsskrift for Miljø

 

Advokat (H), lic. jur.

Strandvejen 60,

2900 Hellerup.

Tlf.: 88 82 56 71

Mobil 51 37 43 47

E-mail: mogens@advokat-moe.dk